BDAR
gdpr

Saugomos rūšys

Anykščių regioninio parko teritorijoje aptinkamos šios saugomų vabzdžių rūšys: akiuotasis satyras (Lopinga achine), didysis auksinukas (Lycaena dispar), baltajuostis melsvys (Aricia eumedon), pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia), šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis), geltonžiedis kordulegastras (Cordulegaster boltonii), mažasis karališkasis laumžirgis (Anax parthenope).

Anykščių regioninio parko teritorijoje priskaičiuojama apie 12 saugomų paukščių rūšių:  juodieji gandrai (Ciconia nigra L.), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina C. L. Brehm.), tulžys (Alcedo atthis L.), žalvarniai (Coracias garrulus), vidutinieji (Mergus serrator) ir didieji (Mergus merganser) dančiasnapiai. 

 

Informacija dar pildoma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28