BDAR
gdpr

header image

P. Biržio (Pupų Dėdės) sodyba ir memorialinis akmuo

Petro Biržio, geriau žinomo kaip Pupų Dėdės, gimtoji sodybvietė, kur dar išlikusi viena obelis, paženklinta paminkliniu akmeniu su memorialine lenta (1989 m.). Pupų Dėdė – estrados artistas, humoristinių ir satyrinių kupletų atlikėjas, su armonika jis išvaikščiojo visą Lietuvą. Nutapė daug paveikslų, įdainavo ir įgrojo 31 patefono plokštelę. 

P. Biržys visą laiką bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, dažniausiai pasirašinėdamas Liūdiškiečio slapyvardžiu. 1935 m. savo lėšomis  leido mėnesinį humoro ir satyros žurnalą „Pupų Dėdė“ (išėjo 12 numerių), dalyvavo nepriklausomų žurnalistų ir rašytojų grupės veikloje. 1942 m. Kauno senamiestyje įkūrė pramogų teatrą „Pupų Dėdės pastogė“. 1941 m. ir Antrojo pasaulinio karo metais P. Biržys buvo suimtas ir kalinamas, nes dėl kandaus žodžio neįtiko nė vienai valdžiai. Po karo persikėlė iš Kauno į Vilnių ir dirbo Lietuvos filharmonijos artistu, ruošė radijo valandėles su Marceliute (Marija Juškevičiūte), važinėjo po Lietuvą su koncertais. Jo trupėje buvo ir estrados dainininkas Antanas Šabaniauskas bei gitaristas Antanas Zabulionis.

P. Biržys rašė ir publikavo eilėraščius, semdamasis įkvėpimo iš liaudies dainų, išleido keletą etnografinių ir biografinių leidinių. Akiro slapyvardžiu 1927–1937 m. jis išleido seriją kraštotyros apybraižų ir monografijų „Lietuvos miestai ir miesteliai“. Jis buvo susiruošęs parašyti lietuvių teatro istoriją, bet paruošė ir išleido tik pirmąjį jos lanką (1928 m.).

Po Antrojo pasaulinio karo P. Biržys vaidino lietuviškuose kino filmuose.  Apie 1950 m. uždraudus skelbti Pupų Dėdės kūrybą, P. Biržys senatvėje skurdo, buvo visų pamirštas ir apleistas.

Nepriklausomoje Lietuvoje P. Biržys buvo apdovanotas Savanorio-kūrėjo medaliu (1928 m.).

Išleisti memuariniai leidiniai: „Iš Petro Biržio – Pupų Dėdės kūrybos: sudarytojas J. Paulauskas“ (1991 m.), Eugenijaus Danilevičiaus biografinė knyga „Pupų Dėdė kraipo ūsą...“ (1992 m.), Stasio Bulzgio „Pupų Dėdė: legendinio Petro Biržio gyvenimo atšvaitai“  (1996 m.), P. Biržio atsiminimų rinkinys „Pupų Dėdė: atsiminimai“ (1999 m.).

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-25