BDAR
gdpr

Baldono geomorfologinis draustinis

Data

2021 11 12

Įvertinimas
0
org_4bed5575caf43643_1636464432000.jpg

Anykščių regioninio parko direkcijos specialistai atliko Baldono geomorfologinio draustinio vertinimą. Draustinio plotas 197,4 ha, jis įsteigtas 1988 m. vasario 29 d., siekiant išsaugoti gilų ežeruotą dubaklonį Aukštaičių moreninėje aukštumoje. Didžiąją draustinio teritorijos dalį užima trys ežerai: Keršiai, Baldonas ir Laumežeris. Ežerų pakrantės miškingos, jose aptinkamos Europos Bendrijos svarbos buveinės. Tarp ežerėlių ir miškų įsiterpę natūralių pievų plotai, daugelis jų yra šienaujami ar ganomi, tik nedidelė dalis apleista, apauginėja menkaverčiais medžiais bei krūmais. Draustinio teritorijoje yra Vargulių piliakalnis, Pabaldonės kaimo senosios kapinės. Vargulių piliakalnio LKS koordinatės:  6133777,  570778.

Baldono geomorfologinis draustinis – tai vienas iš 18 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtų Anykščių regioninio parko direkcijai saugomų teritorijų  draustinių. Valstybės įsteigtos saugomos teritorijos, neturinčios direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, nepatenkančios į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, yra priskirtos saugomų teritorijų direkcijoms.

 

 Informaciją parengė Turizmo vadybininkė R. Maciulevičienė.