BDAR
gdpr

Kvietimas Anykščių r. pedagogams dalyvauti seminare „Natura 2000 mūsų kaimynystėje – gamtos vertybės Anykščių regioniniame parke“

Data

2022 06 14

Įvertinimas
1
Sventoji_upele.JPG

Anykščių regioninio parko direkcija bei Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba kviečia Anykščių r. pedagogus dalyvauti seminare:

„Natura 2000 mūsų kaimynystėje – gamtos vertybės Anykščių regioniniame parke“- II pažintinis žygis valtimis

 

Renginys planuojamas birželio 15 dieną (trečiadienį) nuo 8.30 val. susitinkame Anykščių regioninio parko lankytojų centre, 2 aukšto salėje (J. Biliūno g. 55, Anykščiai).

Anykščių regioninio parko direkcija, prisidėdama prie Naturalit projekto raginimo skleisti žinią apie Natura 2000 teritorijas,  organizuoja 1-os dienos stovyklą Anykščių rajono mokyklų mokytojams (gamtos, biologijos, geografijos, kūno kultūros bei sporto treneriai). Prie šios idėjos maloniai sutiko prisidėti ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, kurie vykdys viešinimo, registracijos funkciją, stovykloje dalyvavusiems mokytojams įteiks Pažymas už metodinę bei kvalifikacijos kėlimo veiklą.

Renginyje dalyvaus ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Life projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ metodinio analitinio centro vadovas Dalius Dapkus.

Tai bus žygis valtimis Šventosios upės vandens trasa Anykščių regioninio parko teritorijoje, iki 15 km. Žygio metu plauksime Natura 2000 teritorija „Šventosios upės vidurupis bei  BAST „Variaus upelio slėnis“ ir BAST „Šventosios senvagės“, suplanuotos  išlipimo stotelės, kuriose vykdysime veiklas,  spręsime užduotis, organizuosime rungtis supažindindami su Natura 2000 teritorijomis bei jose esančiomis vertybėmis. Stovyklos metu bus renkamos šiukšlės Šventosios upėje, ir pirmą kartą šioje stovykloje, kuri buvo vykdoma tradiciškai 3 dienas ir jau 18-tą kartą su Anykščių r. moksleiviais, šįkart dalyvaus ne moksleiviai, bet Anykščių r. mokyklų mokytojai.

Kviečiame registruotis per semiplius.lt sistemą Anykščių Švietimo pagalbos tarnyboje ir aktyviai bei turiningai praleisti vasaros dieną prieš mokytojų atostogas!  Nepamiršti patogių drabužių bei maudymosi reikmenų, sumuštinių ir geriamojo vandens, apsiausto nuo lietaus ir kepuraitės nuo saulės!

Detalesnė informacija teikiama Anykščių regioninio parko direkcijoje, telefonu 8 658 30470, kontaktinis asmuo vyr. specialistė Rasa Gražienė.

 

„Natura 2000“ – tai visų laikų ambicingiausia iniciatyva, skirta išsaugoti Europos gamtos paveldą. „Natura 2000“ vienija visas 27 Europos Sąjungos šalis, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas. Didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas siejamas su gamtos vertybių išsaugojimu Europos Sąjungos šalyse. Tinklas buvo įkurtas 1992 metais, remiantis ES Paukščių ir Buveinių direktyvomis – kertiniais Europos gamtos išsaugojimo politikos susitarimais, privalomais visoms šalims narėms.

Šiuo metu Europoje įsteigta beveik 28 tūkstančiai tokių teritorijų, kurios sudaro apie 18 proc. bendrijos sausumos ir 10 proc. jūrų ploto. Lietuvoje iki šiol patvirtintos 84 paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir 480 buveinių apsaugai svarbių teritorijų (įskaitant vietoves, atitinkančias gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus), kartu užimančios apie 15 proc. šalies ploto. Daugeliui rūšių yra iškilęs pavojus dėl sparčiai nykstančių jiems tinkamų buveinių, todėl svarbu atkreipti visuomenės dėmesį ir užtikrinti jų apsaugą, taip pat atkurti buveines. Biologinės įvairovės būklė Europoje blogėja, todėl jos išsaugojimas yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų būsimą dešimtmetį. 2022 m. kovo 18 dieną Europos Komisijai buvo pateiktas galutinis Lietuvos „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų programos variantas 2021–2027 m. laikotarpiui. Šis strateginis planavimo dokumentas apima priemonių, kurių reikia sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklui ir su juo susijusiai žaliajai infrastruktūrai, finansavimo poreikius.

Programoje numatyta „Natura 2000“ teritorijas saugoti ir jų ekologinės darnos siekti, pasitelkus ekologinį švietimą, saugomų rūšių tyrimus, natūralių Europos Bendrijos svarbos buveinių atkūrimo ir palaikymo darbus, šalinant užtvankas, naikinant invazines rūšis, kompensuojant saugomų rūšių daromą žalą ir kt. Visos siūlomos priemonės susietos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis.

Skleidžiant žinią apie Natura 2000, saugomose teritorijose organizuojama nemažai renginių.