BDAR
gdpr

„Naturalit“ projekto ir „Swedbank“ pastangomis – 13 talkų saugomose teritorijose

Data

2021 10 18

Įvertinimas
0
Savanoriai Anykščių reg. parke.jpg

Vasaros pradžioje LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ komanda pakvietė verslo įmones prasmingai veiklai – organizuoti talkas saugomose teritorijose. Tai abipusiškai naudinga iniciatyva, kai nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos gali gauti taip reikalingą pagalbą, o įmonės išnaudoti tą laiką komandinių ryšių stiprinimui bei darbuotojų supažindinimui su vertingiausiomis gamtinėmis teritorijomis ir saugomomis rūšimis. Aktyviausiai į kvietimą atsiliepė „Swedbank“ bendruomenė, kurios darbuotojai iš visos Lietuvos surengė talkas net šešiuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Iš viso į darbus įsitraukė 145 savanoriai, kurie dalyvavo 13 skirtingų talkų.

Anykščių regioninis parkas „Swedbank“ darbuotojų sulaukė du kartus. Rugpjūčio pabaigoje jie padėjo išmontuoti susidėvėjusias laiptų pakopas prie Vetygalos atodangos ir sutvarkyti šio lankomo objekto aplinką, o rugsėjo pradžioje net 19 savanorių kartu su regioninio parko darbuotojais tvarkė natūralias stepines pievas prie Šventosios upės. Stepinės pievos pasižymi savita biologine įvairove ir geriausias natūralus jų palaikymas būtų gyvulių ganymas, tačiau išnykus šiai praktikai, pievos palaikomos vėlyvu šienavimu. Iš viso per talką buvo nušienauta 2,7 ha šių pievų.

Asvejos regioninis parkas talkininkų sulaukė keturis kartus. Savanoriai sumeistravo vadinamuosius „vabalų viešbučius“, kuriuos pastatė Dubingių piliavietės pažintiniame take, įrengė dalį basų kojų pojūčių tako ant gamtinio amfiteatro netoli Asvejos ežero, išmontavo sutrešusius laiptus Abejučių apžvalgos aikštelėje.

Aukštadvario regioniniame parke „Swedbank“ darbuotojai lankėsi tris kartus. Pirmoje talkoje savanoriai padėjo tvarkyti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu saugomos vėjalandės šilagėlės augavietę. Šie jautrūs augalai nepakenčia užpavėsinimo, aukštų žolių ir krūmų kaimynystės, todėl savanoriai rovė aukštuosius žolynus (tarp jų invazinius lubinus), nurinko virtuolių medžių šakas ir nukirstas krūmų atžalas, taip sutvarkydami beveik hektarą teritorijos. Antroje talkoje buvo atitinkamai sutvarkyta saugomos lietuviškos orchidėjos plačialapės klumpaitės buveinė, o trečioje – smiltyninio gvazdiko augavietė. Savanoriai atnaujino įrengtą apsauginį tinklą, panaikino netoliese savavališkai įrengtą laužavietę, suoliukus. 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas sulaukė talkininkų du kartus. Pirmoji grupė padėjo palaikyti gerą atvirų buveinių ir miško laukymių būklę išravėdami 5 hektarus teritorijos nuo pušelių atžalų, o antroji grupė surinko šiukšles Kopgalyje ir aplink Jūrų muziejų.

Neries regioniniame parke savanoriai apsilankė rugsėjo pradžioje, kur Karmazinų pažintiniame take sugrąžino ryškias spalvas suoliukams, tilteliams ir vartams. Regioninio parko darbuotojai savo ruožtu supažindino talkininkus su Karmazinų pažintinio tako kultūrinėmis ir gamtinėmis vertybėmis.

„Naturalit“ projekto komanda kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojais rugsėjo viduryje organizavo talką Verkių regioniniame parke, kur valė paupį nuo invazinių augalų ir šviesino šlaitą prie Verkių dvaro atodangos.

Ši talkų organizavimo veikla bus tęstinė, saugomų teritorijų direkcijos lauks įmonių darbuotojų ir kitais metais. Kadangi saugomos teritorijos išsidėsčiusios visoje Lietuvoje, prisidėti prie gerų darbų gali ir regioninės, ir nacionalinės įmonės – kiekvienai atsiras veiklos jų kaimynystėje. Žinoma, galima su darbuotojais vykti padirbėti ir toliau, kartu aplankant dar nepažintą saugomą teritoriją. Norėdami organizuoti talką ar gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Naturalit“ projekto administratorių Saulių Dragūną ([email protected]).