BDAR
gdpr

Pranešimas dėl Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Data

2022 03 01

Įvertinimas
0
DSC06399.JPG

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“ pranešame, kad yra parengtas Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų – Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijų – teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai po to, kai šios po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijos.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.

Su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijų – reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos – nuostatų projektu, taip pat kiekvienos iš reorganizuojamų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais galima susipažinti jų interneto svetainėse. Anykščių regioninio parko direkcijos praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai skelbiami: https://anyksciurp.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai ir https://anyksciurp.lrv.lt/lt/administracine-informacija/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“: 143 Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas (e-tar.lt)

Anykščių, Asvejos, Biržų, Kauno marių, Krekenavos, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos regioninių parkų direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas 

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų projektas