BDAR
gdpr

SUTARTI VERTINGIAUSIŲ ŠALIES PANORAMŲ APŽVALGOS TAŠKAI

Data

2022 03 14

Įvertinimas
0
1155_d0291aec06ff859bea3585ee7b7ec0f0.jpg

Po daugiau nei metus trukusios diskusijos sutarti aiškūs kriterijai, nustatantys iš kokių vietų atsiveriančius gražiausius Lietuvos kraštovaizdžio vaizdus būtina saugoti statant vėjo elektrines ar kitus aukštus statinius, - informavo Aplinkos ministerija. Nemažai vaizdingiausių mūsų krašto panoramų yra saugomose teritorijose. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, nacionalinų ir regioninių parkų direkcijos pasiūlė vertingiausias regyklas, nuo kurių atsveria unikalūs kraštovaizdžiai. 

Praėjusią savaitę įsigaliojo Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, kuriuo bus remiamasi - vertinant poveikį aplinkai, nustatant, ar nėra reikšmingo neigiamo vizualinio poveikio vertingiausioms Lietuvos  kraštovaizdžio panoramoms.

Sudarytas Vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų sąrašas, kuris yra aprašo dalis. Iš šių taškų aukšti statiniai galės būti iš dalies matomi, bet kraštovaizdyje turės nedominuoti.

Sąraše yra 345 vertingiausi, teritorijų planavimo dokumentuose įvardyti panoramų, regyklų apžvalgos taškai, kuriuos siūlė ir dėl kurių susitarė saugomų teritorijų institucijų, savivaldybių administracijų, socialinių partnerių atstovai daugiau nei metus trukusiose diskusijose.

Sąraše yra nuoroda į žemėlapį, kuriame pažymėti ne tik vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškai, bet ir 27 ypač saugomų kraštovaizdžio teritorijų, kurios užima 12,6 proc. šalies ploto ir kuriuose statyti vėjo elektrines draudžia Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, ribos. 

Taip pat pažymėtos vertingų kraštovaizdžio arealų, kurie  užima 19,2 proc. šalies ploto ir kuriuose iki statybos reikės atlikti poveikio kraštovaizdžiui vertinimą, ribos. Žemėlapyje matomos ir saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribos.

Patvirtinta, kad aukšti statiniai, statomi už vertingiausių kraštovaizdžių arealų, gali būti apžvalgos lauke ne didesniu kaip 2,8 laipsnių vertikalaus matymo kampu, kadangi nuo šios ribos jų vizualinis poveikis laikomas reikšmingu. Be to, vertinimas turi būti atliekamas ne iš bet kokios vietos, o iš patvirtintų apžvalgos taškų.

Nustatytas 2,8 laipsnių vertikalaus matymo kampas reiškia, kad apie 250 m aukščio vėjo elektrinės turėtų būti atitrauktos nuo apžvalgos taškų apie 5,5 km atstumu ir tai užtikrintų subalansuotą kraštovaizdžio apsaugą vizualiniu požiūriu vertingiausiose teritorijose, o kartu netrukdytų plėsti esamas ir statyti naujas vėjo elektrines.

Siekiant stabilumo sąrašui nustatomas saugiklis – jį bus galima keisti ne dažniau kaip kas 10 metų. 

 

Informacijos šaltinis: www.vstt.lrv.lt