BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

Direktoriaus Kęstučio Šerepkos 2022 m. veiklos užduotys

1. Siekiant užtikrinti natūralių buveinių, rūšių, ekosistemų išsaugojimą, Natura 2000 teritorijose vykdyti rūšių, natūralių buveinių monitoringą ir inventorizaciją bei apsaugos ir tvarkymo priemones.

2. Tęsti nusidėvėjusios lankytojams skirtos infrastruktūros bei gamtos paveldo objektų žymėjimo ir atnaujinimo darbus.

3. Aktyviai dalyvauti Anykščių regioninio parko planavimo schemos  rengimo procese.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-11