BDAR
gdpr

Mokamos paslaugos

                                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                     Anykščių regioninio parko direktoriaus

                                                                                                                                                     2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.V-62

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos įkainis su PVM

1. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba asmeniui 3,00 Eur
2. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba senjorams, studentams ir moksleiviams asmeniui 1,00 Eur
3. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba grupei iki 10 žmonių 15,00 Eur
4. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba senjorams, studentų ir moksleivių grupei iki 10 žmonių 8,00 Eur
5. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba grupei nuo 10 iki 20 žmonių 30,00Eur
6. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas lietuvių kalba senjorams, studentų ir moksleivių grupei nuo 10 iki 20 žmonių 15,00 Eur
7. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas užsienio kalba (anglų, rusų) asmeniui 4,00 Eur
8. Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pristatymas užsienio kalba (anglų, rusų) senjorams, studentams ir moksleiviams asmeniui 2,00 Eur
9. Neformaliojo vaikų švietimo programos organizavimo paslauga asmeniui 10,00 Eur/ mėn.
10. Vaikų ekologinio švietimo mokomųjų ir pažintinių stovyklų stovyklų organizavimas asmeniui (dienos trukmė - 4 val) asmeniui 10,00 Eur/diena
11. Vaikų ekologinio švietimo mokomųjų ir pažintinių stovyklų stovyklų organizavimas asmeniui (dienos trukmė - 8 val) asmeniui 20,00 Eur/diena
12. Pažintinės programos „Anykščių šilelis: miškas kitaip“ lietuvių kalba asmeniui 5,00 Eur
13. Pažintinės programos „Anykščių šilelis: miškas kitaip“ senjorams, studentams ir moksleiviams lietuvių kalba asmeniui 4,00 Eur
14. Pažintinės programos „Anykščių šilelis: miškas kitaip“ užsienio kalba (anglų, rusų) asmeniui 7,00 Eur
15. Ekskursijos ar žygio vadovo paslauga lietuvių kalba grupei iki 10 žmonių 12,00 Eur/val.
16. Ekskursijos ar žygio vadovo paslauga užsienio kalba (anglų, rusų) grupei iki 10 žmonių 18,00 Eur/val.
17. Ekskursijos ar žygio vadovo paslauga lietuvių kalba grupei nuo 10 iki 20 žmonių 24,00 Eur/val.
18. Ekskursijos ar žygio vadovo paslauga užsienio kalba (anglų, rusų) grupei nuo 10 iki 20 žmonių 36,00 Eur/val.
19. Pažintinės kelionės organizavimas dviračiais su kelionės vadovu (gidu) 1 asmeniui 3,00 Eur/val.
20. Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų pažintinių programų organizavimas grupei iki 10 asmenų 25,00 Eur/val.
21. Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų pažintinių programų organizavimas grupei nuo 10 iki 20 žmonių 40,00 Eur/val.
22. Filmavimas ir fotografavimas komerciniais tikslais Anykščių regioninio parko ir jam priskirtose teritorijose 10,00 Eur/val.

 

  • ikimokyklinio amžiaus vaikams paslaugos nemokamos
  • nemokamai paslaugos teikiamos mokytojui, lydinčiam mokinių grupes, kuriuose ne mažiau kaip 10 asmenų
  • nemokamai paslaugos teikiamos turizmo firmų atstovams, lydintiems grupes, kuriuose ne mažiau kaip 10 asmenų

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04