BDAR
gdpr

Parko produkto ženklo aprašymas, nuostatai, suteikimo tvarka

                                                                                                       

Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Anykščių regioninio parko produkto ženklas. Šis ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Anykščių regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams.

Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Paženklinti Anykščių regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Anykščių regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.anyksciuparkas.lt, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose. Interaktyviame maps.lt žemėlapyje „Keliaujantiems lėtai“ bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.

Prekių ar paslaugų teikėjų atitikimą Anykščių regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijams vertina ir sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Anykščių regioninio parko direktoriaus sudaryta komisija.

Anyksčių regioninio parko ženklo suteikimo REGLAMENTAS

Anykščių regioninio parko produkto ženklo NUOSTATAI

PARAIŠKA  dėl Anykščių regioninio parko produkto ženklo naudojimo    PARAIŠKA WORD formatu

Saugomų Teritorijų produkto ženklo naudojimo GAIRĖS

Paraiškas siųsti adresu: Anykščių regioninio parko direkcija, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai
Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8 381 51 243, arba el.paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-28