BDAR
gdpr

ERASMUS+ projektas

 

Nr. 2019-1-LT01-KA104-060320 "Ekoturizmo plėtra Anykščių regioniniame parke: Pažink gamtą kitaip"

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais.

Projektą įgyvendinanti organizacija – Anykščių regioninio parko direkcija

Projekto tikslai: 1) įgyti naujų gebėjimų, tarptautinės patirties bei žinių gamtinio, kultūrinio, pažintinio turizmo srityse; 2) įgyti teorinių ir praktinių žinių apie gamtos ir kultūros vertybių saugojimą bei populiarinimą tarptautinėje bendruomenėje; 3) įgyti naujų kompetencijų bei patirties, vykdant įvairaus amžiaus grupių neformalųjį švietimą; 4) lavinti sugebėjimą dirbti netradicinėse erdvėse, pritaikant jas mokymuisi, pažinimui, tobulėjimui; 5) projekto metu sukurti naują edukacinę programą, panaudojant naujai įgytas mokymuose žinias bei mokymų patirtį.

Projekto dalyviai, keturi Anykščių regioninio parko darbuotojai, tobulins kompetencijas gamtinio, kultūrinio, pažintinio turizmo srityse; įvairaus amžiaus grupių neformaliajame švietime; įgis teorinių ir praktinių žinių apie gamtos ir kultūros vertybių saugojimą bei populiarinimą tarptautinėje bendruomenėje; projekto metu sukurs naują edukacinę programą, panaudojant mokymuose įgytas žinias bei pritaikant mokymų patirtį.

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Viduržiemio jūros regiono gamtos paveldas“ Malta, organizacija Sans Frontiers Europe) ir „Materialiojo ir nematerialaus kultūros paveldo tyrinėjimas, studijavimas ir pasakojimas“ (Marcellinara (CZ), Italija, organizacija “Enjoy Italy di Alessandro Gariano”).

Projekto veiklų tvarkaraštis

I.  Pasirengimo etapas:

- Projekto sutarties pasirašymas. Projekto komandos susitikimas, formalių dokumentų peržiūra ir susipažinimas, bendradarbiavimas su mokymų organizatoriais, sutarčių su mokymo organizatoriais  pasirašymas, individualių mobilumo sutarčių su dalyviais pasirašymas (2019 m. rugpjūčio – spalio mėn.)

II.  Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

-  Mobilumų įgyvendinimas: bilietų pirkimas, apgyvendinimo organizavimas, bendravimas su kursų organizatoriais;

-  Dviejų Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų kelionė į mokymus (Malta, 2019 m. spalis);

-  Dviejų Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų kelionė į mokymus (Marcellinara (CZ), Italija, 2020 m. sausis);

III.  Įgytos patirties kvalifikacijos tobulinimo kursuose įgyvendinimas:

-  Praktinis seminaras: naujos edukacinės programos „Anykščių regioninio parko flora ir fauna“ sukūrimas ir pristatymas Anykščių rajono organizacijoms, įstaigoms, susijusioms su suaugusiųjų švietimu.  Seminarą organizuoja ir veda parko darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (2019 gruodis – 2020 birželis);

-  Praktinis seminaras: pažintinis žygis „Anykščių regioninio parko gamtos ir kultūros vertybės“ skirtas vietos turizmo paslaugų teikėjams. Žygį organizuoja ir veda parko darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (2019 gruodis – 2020 birželis);

IV.  Rezultatų sklaida

-  Nuolat atnaujinama informacija apie projekto veiklas Anykščių regioninio parko direkcijos internetiniuose puslapiuose www.anyksciuparkas.lt bei www.lajutakas.lt, socialiniame tinkle Facebook paskyroje (2019 rugsėjis – 2020 liepa);

-  Straipsniai rajono laikraštyje (2019 lapkritis – 2020 liepa);

-  Pasiektų rezultatų pristatymas bendruomenei (2019 gruodis – 2020 liepa);

-  Projekto veiklų/mobilumo aprašymas EPALE platformoje, tinklaraštyje (2019 lapkritis – 2020 liepa).

V. Baigiamasis etapas:

-  Projekto ataskaitos rašymas, kontaktų su partneriais palaikymas (2020 rugpjūtis – rugsėjis);

-  Kontaktų su kursų organizatoriais ir dalyviais palaikymas, naujų edukacinių programų planavimas, kūrimas ir įgyvendinimas Anykščių regioniniame parke (nuo 2020 rugsėjo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04