BDAR
gdpr

Anykščių regioninio parko direkcija kartu su Latvijos partneriais, Jekabpilio (latv. Jēkabpils) miesto ir Salos (latv. Salas) rajono savivaldybėmis įgyvendina projektą „Creation of international tourist route "The Struve Geodetic Arc“ Nr. LLI-477, akronimas – Struve (liet. „Tarptautinio turistinio maršruto “Struvės geodezinis lankas” sukūrimas“). Projektas finansuojamas pagal pirmąjį Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą (tvari ir švari aplinka). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projektas vystys pažintinį turizmą Žemgalos ir Utenos regionuose, įtraukiant Struvės geodezinio lanko punktus – XIX amžiaus unikalaus mokslo ir technikos pasiekimo, padėjusio apskaičiuoti tikslų Žemės dydį ir nustatyti jos formą ir įtraukto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Latvijoje yra 16 Struvės geodezinio lanko punktų, iš kurių du įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, o Lietuvoje yra 18 Struvės lanko punktų, iš kurių trys šiame sąraše. Tai yra niša, kuri dar nėra tinkamai išnaudota turizmui nei Salos ar Jekabpilio (Latvija), nei Anykščių rajono savivaldybių teritorijose. Struvės geodezinio lanko punktai nėra lengvai prieinami, pasiekiami, nėra moderniai, patraukliai pritaikytų ekspozicijų. Labai nedaug žmonių net tose vietinėse savivaldybėse galėtų papasakoti, kas yra Struvės geodezinis lankas. Todėl projekto tikslas yra Struvės geodezinio lanko punktų Latvijoje ir Lietuvoje turizmo infrastruktūros pagerinimas, sukuriant šį kultūros paveldą pasiekiamą ir patrauklų bei įtraukiant jį į tarptautinius turizmo maršrutus.

Mokslinių pasiekimų istorija bus papasakota ir pateikta moderniai ir interaktyviai. Naujai išvystytas turizmo maršrutas bus plačiai pristatomas vietos ir tarptautinėje bendruomenėje, ypač orientuotas į Estiją ir Suomiją, atkreipiant turistų dėmesį į rekonstruotas ar naujai įrengtas vietas ir reklamuojant Struvės geodezinį lanką kaip unikalų XIX a. technologinį pasiekimą, esantį UNESCO Pasaulio paveldo sąraše bei jungiantį 10 šalių.

Trijų Struvės geodezinio lanko punktų (Jekabpilio, Daborkalnio, Storių) infrastruktūra bus atnaujinta ir pagerinta, įrengta ekspozicija ir sukurtas reklaminis filmas. Siekiant įtraukti į būsimą sukurtą turizmo maršrutą daugiau Struvės geodezinio lanko punktų, bus ieškoma partnerių Estijoje ir Suomijoje, kad tuo pačiu maršrutu būtų populiarinami ir kiti šio lanko punktai.

Turizmo kampanijai organizuoti bus pagaminti lankstinukai ir atminimo suvenyrai, turistams pritraukti bus surengta reklaminė kampanija. Turizmo kampanija „Tyrinėk Struvės geodezinį lanką” bus surengta 2021 gegužės mėnesį ir truks pusmetį. Lankytojai bus kviečiami keliauti per 4 šalis (Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją), surenkant specialius antspaudukus aplankant Struvės punktus ir gaunant specialius Struvės suvenyrus. Latvijos ir Lietuvos Struvės lanko punktuose lankytojus pasitiks projekto metu įgiję žinių turizmo specialistai. Projekte dalyvaujančių savivaldybių tvaraus turizmo ir vadybos mokymai padės turizmo specialistams tęsti maršruto viešinimą ir ateityje įtraukti kitas šalis, kuriose yra Struvės taškai.

Mokslo ir atradimų pasiekimai projekto dėka bus pristatyti prieinamu, įdomiu, suprantamu, patraukliu ir moderniu būdu.

Projekto „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas” sukūrimas“ Nr. LLI-477 įgyvendinimo pradžia – 2020 m. liepos 1 d., pabaiga – 2022 metų birželio 30 d. Bendras projekto biudžetas – 850 509,70 Eur (programos lėšomis bus padengta 85 % projekto išlaidų, 722 933,24 Eur). Anykščių regioninio parko direkcijai tenkanti biudžeto dalis: 348 552,04 Eur (programos lėšomis finansuojama 296 269,23 Eur).

Projekto vadovaujantis partneris – Jekabpilio (latv. Jēkabpils) miesto savivaldybė.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako projekto partneris Anykščių regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos puslapis: https://latlit.eu/ 

Oficialus ES puslapis https://europa.eu/

 

Naujienas galite sekti ir mūsų paskyroje Facebook https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2017-12-08 – 2023-09-01

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Projekto uždaviniai:

1. Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai;

2. Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti;

3. Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti;

4. Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioniniame parke numatoma:

- Įrengti pažintinį dviračių taką Anykščių regioniniame parke (nuo Medžių lajų tako Lynų tilto iki valstybinio miško ribos).

 

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektu-vykdymas/es-strukturiniai-fondai/vykdomi-projektai

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto uždaviniai:

1. Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai;

2. Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti;

3. Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti;

4. Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

 

Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioniniame parke numatoma:

Išplėtoti lauko informacinę sistemą;

Įrengti pėsčiųjų ir dviračių tiltą per Šventąją;

Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Vildžiūnų (Virintos) atodangą;

Įrengti ekspoziciją Medžių lajų tako informacijos centre.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektu-vykdymas/es-strukturiniai-fondai/vykdomi-projektai 

 

Nr. 2019-1-LT01-KA104-060320 "Ekoturizmo plėtra Anykščių regioniniame parke: Pažink gamtą kitaip"

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais.

Projektą įgyvendinanti organizacija – Anykščių regioninio parko direkcija

Projekto tikslai: 1) įgyti naujų gebėjimų, tarptautinės patirties bei žinių gamtinio, kultūrinio, pažintinio turizmo srityse; 2) įgyti teorinių ir praktinių žinių apie gamtos ir kultūros vertybių saugojimą bei populiarinimą tarptautinėje bendruomenėje; 3) įgyti naujų kompetencijų bei patirties, vykdant įvairaus amžiaus grupių neformalųjį švietimą; 4) lavinti sugebėjimą dirbti netradicinėse erdvėse, pritaikant jas mokymuisi, pažinimui, tobulėjimui; 5) projekto metu sukurti naują edukacinę programą, panaudojant naujai įgytas mokymuose žinias bei mokymų patirtį.

Projekto dalyviai, keturi Anykščių regioninio parko darbuotojai, tobulins kompetencijas gamtinio, kultūrinio, pažintinio turizmo srityse; įvairaus amžiaus grupių neformaliajame švietime; įgis teorinių ir praktinių žinių apie gamtos ir kultūros vertybių saugojimą bei populiarinimą tarptautinėje bendruomenėje; projekto metu sukurs naują edukacinę programą, panaudojant mokymuose įgytas žinias bei pritaikant mokymų patirtį.

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Viduržiemio jūros regiono gamtos paveldas“ Malta, organizacija Sans Frontiers Europe) ir „Materialiojo ir nematerialaus kultūros paveldo tyrinėjimas, studijavimas ir pasakojimas“ (Marcellinara (CZ), Italija, organizacija “Enjoy Italy di Alessandro Gariano”).

Projekto veiklų tvarkaraštis

I.  Pasirengimo etapas:

- Projekto sutarties pasirašymas. Projekto komandos susitikimas, formalių dokumentų peržiūra ir susipažinimas, bendradarbiavimas su mokymų organizatoriais, sutarčių su mokymo organizatoriais  pasirašymas, individualių mobilumo sutarčių su dalyviais pasirašymas (2019 m. rugpjūčio – spalio mėn.)

II.  Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

-  Mobilumų įgyvendinimas: bilietų pirkimas, apgyvendinimo organizavimas, bendravimas su kursų organizatoriais;

-  Dviejų Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų kelionė į mokymus (Malta, 2019 m. spalis);

-  Dviejų Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų kelionė į mokymus (Marcellinara (CZ), Italija, 2020 m. sausis);

III.  Įgytos patirties kvalifikacijos tobulinimo kursuose įgyvendinimas:

-  Praktinis seminaras: naujos edukacinės programos „Anykščių regioninio parko flora ir fauna“ sukūrimas ir pristatymas Anykščių rajono organizacijoms, įstaigoms, susijusioms su suaugusiųjų švietimu.  Seminarą organizuoja ir veda parko darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (2019 gruodis – 2020 birželis);

-  Praktinis seminaras: pažintinis žygis „Anykščių regioninio parko gamtos ir kultūros vertybės“ skirtas vietos turizmo paslaugų teikėjams. Žygį organizuoja ir veda parko darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (2019 gruodis – 2020 birželis);

IV.  Rezultatų sklaida

-  Nuolat atnaujinama informacija apie projekto veiklas Anykščių regioninio parko direkcijos internetiniuose puslapiuose www.anyksciuparkas.lt bei www.lajutakas.lt, socialiniame tinkle Facebook paskyroje (2019 rugsėjis – 2020 liepa);

-  Straipsniai rajono laikraštyje (2019 lapkritis – 2020 liepa);

-  Pasiektų rezultatų pristatymas bendruomenei (2019 gruodis – 2020 liepa);

-  Projekto veiklų/mobilumo aprašymas EPALE platformoje, tinklaraštyje (2019 lapkritis – 2020 liepa).

V. Baigiamasis etapas:

-  Projekto ataskaitos rašymas, kontaktų su partneriais palaikymas (2020 rugpjūtis – rugsėjis);

-  Kontaktų su kursų organizatoriais ir dalyviais palaikymas, naujų edukacinių programų planavimas, kūrimas ir įgyvendinimas Anykščių regioniniame parke (nuo 2020 rugsėjo).

2017 metų kovo 24 dieną buvo pasirašyta projekto „Travel smart – visit Lithuania and Latvia“ Nr. LLI-199 (liet. „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“) finansavimo sutartis.

   Paraišką projektui pagal pirmąjį Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą (tvari ir švari aplinka) rengė ir teikė Anykščių regioninio parko direkcija – projekto lyderis – kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos: Krekenavos ir Biržių regioninių parkų direkcijomis, Alūkstos (latv. Ilūkstes), Salos (latv. Salas), Jekabpilio (latv. Jēkabpils) ir Viesytės (latv. Viesītes) savivaldybėmis.

   Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos tikslas yra prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regionų plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis. Iš viso pirmojo programos kvietimo metu buvo pateiktos 158 paraiškos. Programos finansavimas (20,862 mln. eurų) buvo skirtas 41 projekto įgyvendinimui.

   Vienas iš projekto „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“ tikslų – sukurti darnią Lietuvos ir Latvijos turizmo plėtojimo sistemą, įgyvendinti pavyzdinį projektą, parodantį kaip regioninis turizmo potencialas gali padėti pasiekti gerų rezultatų jį tinkamai išnaudojant. Sėkmingai įgyvendinus projektą tikimasi padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje.

   Projektu siekiama išsaugoti Lietuvoje ir Latvijoje esančius gamtos ir kultūros paveldo objektus, padidinti jų žinomumą pasitelkus naujausias informacines technologijas ir paskatinti visuomenės susidomėjimą regionu. Projekto metu bus sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame pateikiama informacija apie bendrą regioną apimantį maršrutą. Jame pažymėta po 10 lankytinų objektų iš kiekvieno projekto partnerio teritorijos (viso – 70 objektų).

   Interaktyvus žemėlapis bus prieinamas interneto svetainėje ir mobilioje programėlėje, prie kai kurių objektų bus įrengti interaktyvūs informaciniai stendai. Planuodami kelionę arba kelionės metu lankytojai pagal savo poreikius galės maršrutą modifikuoti, naudotis maršruto vedliu. Norint padidinti lankytojų susidomėjimą gamtos ir kultūros vertybėmis, siekiant, kad įvairaus amžiaus lankytojai lengviau įsisavintų informaciją apie juos, bus sukurti audio gidai, papildytos realybės vaizdai. Projekto metu sukurtas virtualios realybės turas lankytojams leis pasižvalgyti po visus objektus ir akimirksniu pereiti iš vieno objekto į kitą.

   Siekiant, kad maršrute esantys objektai būtų lankytojams patrauklesni ir įdomesni, o jų aplinka patogesnė lankymui, projekto dėka bus investuojama į objektų infrastruktūros atnaujinimą ir/arba patobulinimą.

   Projekto „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“ Nr. LLI-199 įgyvendinimo pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2019 metų balandžio 30 d. Bendras projekto biudžetas – 411 492,86 Eur (programos lėšomis bus padengta 85 % projekto išlaidų, t.y., – 349 768,93 Eur.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04